Kutsu seuran jäsenille: SCST syyskokous 27.2.2020 klo 18:00 (Santa Sport, ohjeet kokoustilaan reception-tiskillä / aulan näytöillä)

Hallitus kutsuu seuran jäsenet sääntömääräinen syyskokoukseen. Syyskokous pidetään poikkeuksellisen myöhään viivästyneestä tilintarkastuskertomuksesta johtuen.

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  9. Jäseniltä perittävä liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruus

Liitteenä kokouksessa hyväksyttävä tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajan lausunto.

Tervetuloa!

SCST Hallitus